Innkalling til årsmøte 2022

,

Styret har herved glede av å kalle inn til årsmøte, som er fysisk. Ved behov vil det gjøres mulighet til å bli med digitalt.

Årsmøtet avholdes onsdag 27/4/2022 1830 på Industritunet 
(med forbehold av mulige finalekamper, endringer vil bli kommunisert via Spond og FB kanaler).
 

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 14/4 til styret@kongsbergminers.no. Det settes krav til forslag mhp dokumentasjonsgrad, de skal inneholde både forslag og begrunnelse for å bli akseptert.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på Miners webben.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Miners i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styret@kongsbergminers.no kontaktes.

#GoMiners!

Styret i Kongsberg Miners