Bergkameratene Basketball (Kongsberg Miners)

Postboks 71

3601 Kongsberg

 

Organisasjonsnummer: 987375442

Kontonummer: 1503.63.30926

Vipps-nummer: 39800 (Bergkameratene Basket)

 

Generelle henvendelser

post@kongsbergminers.no

 

Billettinformasjon

billett@kongsbergminers.no

 

Økonomi og regnskap

kasserer@kongsbergminers.no

 

Skolebasket

skolebasket@kongsbergminers.no

 

Miners Akademiet (v/Kongsberg VGS)

akademiet@kongsbergminers.no