SpareBank 1 Sørøst–Norge tildeler gavemidler

,

Vi ønsker at distriktet vårt skal være et godt sted å vokse opp, et godt sted å bo og et godt sted å flytte til. Som en del av sparebanktradisjonene, deler sparebankstiftelsene av sitt overskudd hvert år. Vi takker for deres søknad og er glad for å fortelle at BERGKAMERATENE BASKET (BK BASKET) er tildelt kr. 20 000 av gavemidlene.@sparebank1sorost