Visjon
Å bli best i Norge på utvikling av yngre spillere som igjen skal bidra
til gode opplevelser i basketball og sunne oppvekstvilkår.

 

Verdier
Basket er kult og det er gøy
Basket viser respekt gjennom god oppførsel og hensyn blant spillere,
foresatte og publikum.
Basket er inkluderende hvor alle spillere og foresatte er viktige,
og gir anerkjennelse.
Basket er fair play, og skal være holdningsskapende på alle utviklingstrinn.
Basket er mestring