Kongsberg Miners har igjen fått sin egen maskot! Etter en navnekonkurranse med påfølgende avstemning ble det klart at oksen skal hete Hannibal, akkurat som den forrige maskoten vår noen år tilbake. Hannibal var etter sagnet oksen som stanget i berget og fant sølv, selve årsaken til at bergstaden Kongsberg ble grunnlagt! 

Vi ser fram til mange spennende kamper i BLNO med Hannibal på vår side i ringen! Go Miners!