Expandia, den største leverandøren av midlertidige lokaler på det nordiske markedet, er en god partner av Miners. Det at Miners er en lokal aktør som satser på hele breddeidretten, er blant de viktigste årsakene til samarbeidet. Hvorfor er dere partner av Kongsberg Miners?

Vi valgte å bli partner av Kongsberg Miners på grunn av arbeidet deres med barn og unge i tidligere Buskerud. Det at elitespillerne brukte tid på å vise frem basket, Kongsberg Miners og oss partnere, var avgjørende for partnerskapet.

Da vi inngikk avtale med Miners, hadde vi leid ut midlertidige lokaler til Vestsiden ungdomsskole, i forbindelse med bygging av den nye skolen. Vi så en kobling mellom disse byggene rett ved Kongsberghallen og synligheten inne på kampene til Miners.

Hva ønsker dere å få ut av et partnerskap med Kongsberg Miners?

Via partnerskap med Kongsberg Miners ønsker vi å hjelpe de å realisere målene sine og å bidra til de verdier som klubben står for. Vi har flere ansatte fra Kongsberg og anser derfor Kongsberg Miners som noen av våre «lokale helter». Det er viktig for oss å støtte lokalbefolkningen. Vi anser Kongsberg Miners som en fin arena for å skape samhold – både som spiller og tilskuer. Vi ser også på dette partnerskapet som en fin mulighet til å øke vår egen synlighet og muligheten for at andre aktører som trenger midlertidige lokaler skal tenke på oss.

Hvilke tjenester tilbyr dere? Fortell kort om dere.

Expandia er den største leverandøren av midlertidige lokaler på det nordiske markedet. Vi leverer nøkkelferdige kontorer, skoler, barnehager og boliger helt tilpasset kundens behov. Vi kan ordne alt fra tegninger, byggetillatelser og grunnarbeider til strøm, VVS og montering. I tillegg tar vi oss av løpende vedlikehold og service – for å sørge for fornøyde, glade og trygge kunder.

Hvilke tjenester kan dere tilby til andre partnere av Kongsberg Miners?

Vi tilbyr alle våre tjenester til Miners sine partnere og har allerede levert til flere. Kongsberg Gruppen for eksempel har ofte behov for prosjektkontorer. I takt med deres prosjekter i både økende og minkende grad har vi levert flere paviljonger. I disse tider, hvor det er mye behov for ekstra areal, er det jo helt klart enda flere av samarbeidspartnerne til Miners vi kan tilby våre tjenester til.