Kongsberg Miners har gleden av å invitere til basketskole for alle barn og unge i Kongsberg født mellom 2011 til 2014.

Deltakelse er gratis, og alle som deltar får utdelt t-skjorte, basketball og frukt og brødmat hver dag.

Meld deg på her!

Målet med Basketskolen er aktivitet og glede gjennom lek med ball og spill.

Sted: Vestsiden ungdomsskole
Når: Uke 25, 21. – 25. juni
Klokkeslett: 10-15 alle dager

Mer detaljert informasjon om dagsplaner kommer senere på mail.
Smittevernregler skal ivaretas og nærmere info om dette kommer.

Meld deg på her!

Trenere er spillere i klubben.

Kontaktperson
Berit Stranden
Tel: 99530992
Mail beritstranden@hotmail.com

Om Inklubasket

Dette er et 3-årig prosjekt der InkluBasket søker om finansiering av aktiviteten via offentlige og private midler. Prosjektets tildeling har vært begrenset til BLNO-klubber (eller deres samarbeidsklubber – se kriterier for tildeling under). For sesongen 20/21 har InkluBasket mottatt en tilleggs tildeling fra Bufdir. På bakgrunn av dette vil vi kjøre en pilot for 2 breddeklubber med varighet 1 år.

InkluBasket er forankret i «Basketplan 24» som er Norges Basketballforbunds strategiplan. Under kapittel 7 «Grunnpilarer i vårt arbeid – samfunnsbidrag, inkludering og mangfold», står det:

Norsk basketball vil være førende i arbeidet for mangfold, inkludering og toleranse i idrettsorganisasjonen og i det norske samfunn.

  • Arbeide for at norsk basket skal få rammer for å drive et aktivt og systematisk inkluderingsarbeid.
  • Dreie arbeidet mot mer fokus på inkludering i rekrutteringsarbeidet med konkrete målbare tiltak.
  • Synliggjøre samfunnsbidraget, mangfoldet og inkluderingen i vårt arbeid
  • Norsk basketball skal jobbe aktivt for å senke økonomiske barrierer for idrettsdeltagelse innenfor de rammevilkår som foreligger.

Les mer på Basket.no!