Sted: Møterom (Industritunet eller Digitalt)

Tid:   Onsdag 09.06.2020, kl. 19.00

Agenda:

1.  Behandling av årsmelding
2.  Behandle regnskap
3.  Behandle innkomne forslag
4.  Fastsette kontingent.
5.  Vedta budsjettet for 2021.
6.  Valg inklusive fullmakt til å representere idrettslaget på ting og møter

Forslag som ønskes tatt opp på årsmøte må være mottatt senest en uke før møtet avholdes. Forslag kan sendes styreleder på mail: terlu@hotmail.no