Fordi årsresultatet dessverre ikke er klart til tiden, blir årsmøtet i BK Basket utsatt med en uke. Nytt tidspunkt 22.6. kl. 19.