BK Basket avholder årsmøte torsdag 27. mai 2021, kl 19.00-20.30

Sted: Industritunet eller digitalt

Agenda:

  • Valg av ordstyrer, referent, samt 2 medlemmer til å underskrive protokoll
  • Godkjenning av innkalling
  • Gjennomgang av årsberetningen for 2020
  • Behandle årsregnskapet for 2020
  • Innkomne forslag
  • Budsjett og kontingent for neste år
  • Valg for neste års styre

 

Innkomne forslag må være mottatt innen 11. mars. Forslag sendes på mail til: post@kongsbergminers.no