1. VIS RESPEKT

For lagkamerater, trenerstab, andre i klubben, motspillere, dommere og ellers de du måtte være så heldig å møte i forbindelse med basketball.

 

2. VIS GOD OPPFØRSEL

Tenk på hva du sier, ikke til hvem du snakker. Det finnes alltid tilhørere du «ikke ser».

Alt du sier og gjør blir betraktet som en holdning – både av deg som person, men også i forhold til klubben din.

Er det laget rammer og retningslinjer du forventes å følge, så gjør det!

Eventuelle ting du er uenig i eller ser forbedringer på, tas opp på en real og ordentlig måte. På trening og kamp er det trener(e)/lagleder som bestemmer.

 

3. VÆR ENGASJERT

Bare ved at alle tar i et tak kan vi få hele klubbmiljøet til å fungere.

Det skal ikke alltid så mye til, bare viljen er til stede.

Tenk over hva du kan bidra til som trener, lagleder, oppmann/kvinne, administrativt eller på andre måter. Det finnes alltid noen som du kan henvende deg til og som blir glade for en håndsrekning.

Ha meninger!

Og hvis du vil, får du sikkert anledning til å prøve ut meningene i praksis.

 

4. KAST UNNSKYLDNINGENE

Ikke forsøk å bortforklare ting. Aksepter (se pkt. 1) andre for deres meninger, kommentarer og syn – og se om det kan bidra til en positiv tanke hos deg. Kanskje får du hjelp til en ny ide.

 

Kongsberg Miners – vi bryr oss!