Historiske tilbakeblikk

Dette er en side for historiske tilbakeblikk, en av tingene vi skal ha på denne siden er tilgang til de gamle artiklene for lagene som ikke lengre er aktive. Her er det litt jobb å gjøre med å ta vare på stoff fra gamle web løsninger og linker til artikler i avisen. Nytt «gammelt» stoff er selvfølgelig også velkommen om noen har noe liggende i en skuffe de ønsker publisert her.

Gamle lagsider

J91 J92

 

Historikk

IDRETTSLAGET BERGKAMERATENE, tidligere Kongsberg AIL, ble stiftet 29.Mai 1929.   Ved starten hadde laget 37 medlemmer og drev aktivt i gruppene ski, friidrett, fotball og atletikk. Noen år senere kom damegruppa (1933) og miniatyrskyttergruppa (1935) til.

I tiden 1931-1936 ble lagets egen bane i Dyrmyrskogen opparbeidet, men den ble senere nedlagt på grunn av nye reguleringsplaner for området.

Etter siste verdenskrig ble laget rekonstruert, og på medlemsmøtet 6.Juli 1945 ble det besluttet å forandre navnet til IDRETTSLAGET BERGKAMERATENE.

I 1946 ble Håndballgruppa opprettet. Håndball var den gang en utendørs idrett og det ble blant annet anlagt en asfaltert bane i 1964. Etter at Idrettshallen ble tatt i bruk i 1971 har håndballaktiviteten vært stor.

I tiden frem til 1970 har det vært aktive grupper i fiidrett, håndball, orientering,ski, skøyter og skyting med noe varierende tilslutning. Medlemstallet stabiliserte seg på 300-400.  Lagets organisasjonsstruktur fikk en ansiktsløftning ved at en ny lov ble vedtatt i 1971, samtidig som det ble vedtatt å opprette 3 nye grupper, Svømming, Volleyball og Basketball. I 1974 ble det opprettet Judogruppe.

På ekstraordinært årsmøte den 8.Oktober 1990 ble det besluttet å nedlegge miniatyrskyttergruppa og skille ut de øvrige idrettene som egne selvstendige idrettslag. IDRETTSLAGET BERGKAMERATENE ble dermed et allianseidrettslag med tilsluttede idtettslag. Det var opprinnelig 7 tilsluttede lag, men i 1994 ble BK Bordtennis nedlagt og det er idag følgende tilsluttede lag :

  • BK Basketball
  • BK Judo
  • BK Håndball
  • BK Ski
  • BK Svømming
  • BK Volleyball
Print Friendly

Legg igjen en kommentar

Du må være logget inn for å kunne skrive kommentarer.