Mål for utviklingen av BK Basket

  • BK Basket skal være sportslig attraktiv for spillere med høye ambisjoner, og samtidig sikre rekruttering og bredde ved å gi alle basketballinteresserte i nærmiljøet et tilbud i klubben.
  • Målsetningen er å bli best i Norge på utvikling av yngre spillere som igjen skal bidra til gode basketball opplevelser og sunne oppvekstvilkår.
  • BK Basket er EN klubb hvor alle medlemmer føler en tilhørighet og blir respektert.
  • Det skal være muligheter til å satse på basketball i Kongsberg for de som ønsker det. BK Basket skal jobbe for at ungdom får tro på seg selv til å jobbe mot sine sportslige mål.
  • Med unntak NM-lag og sluttspill, der resultat skal ha størst fokus, skal enkeltspillerens utvikling ha større fokus enn lagenes resultater.
↓Last ned Mål for utvikling av BK Basket
Print Friendly

Legg igjen en kommentar

Du må være logget inn for å kunne skrive kommentarer.