Adresse

Bergkameratene Basketball (Kongsberg Miners)

Postboks 71

3601 Kongsberg

 

Informasjon

Organisasjonsnummer: 987375442

Kontonummer: 1503.63.30926

Vipps-nummer: 39800 (Bergkameratene Basket)

 

Styreleder

Terje Lund Østern

terje.lund.ostern@kongsberg.com

 

Sportslig leder

Kjetil Korbu Nilsen

sport@kongsbergminers.no

 

Markedskoordinator

Nicolai Østbye

post@kongsbergminers.no

 

Materialforvalter

Janne Pedersen

jannemerethe.pedersen@gmail.com

 

Billettinformasjon

Irene Grønnevik

billett@kongsbergminers.no

 

Arrangement

Tore Bråthen

tore.brathen@fmcti.com

 

Økonomi og regnskap

Henrik Aabelvik

henrik.aabelvik@gmail.com

 

Skolebasket

Juan Ferrales

skolebasket@kongsbergminers.no