Materialkomiteen

Materialkomiteen består per tiden bare av Bjørn Roald – bjorn.roald@gmail.com

Det er heldigvis mange gode hjelpere som ikke er redd for å ta i et tak når det trengs.  Både etter oppfordring og på eget initiativ.  Det er flott og svært viktig for at ting skal holdes i orden.  Vi er også avhengige av at behov og ønsker meldes inn.  Det er bedre å spørre om for mye enn for lite da det er vanskelig å følge opp tilstand på alt utdelt materiell og eventuelle behov vi ikke tenker på.

Materialkomiteens oppgaver

  • Holde orden på lager i haller
  • Innkjøp av materiell
  • Utdeling og innsamling av materiell til spillere, trenere, dommere og andre med tillitsverv.
  • Prioritering av innkjøp innenfor rammer gitt av styret og klubbens budsjett.
  • Deltar sammen med andre i å ta frem løsninger for og beslutninger angående BK Miners profil
  • Div. andre materiell

Trenger mer hjelp

Bortsett fra sesongstart, sesongavslutning og perioder hvor det gjøres innkjøp som drakter er det ikke noe problem å håndtere Materialkomiteen med en person.  Men vi burde være flere for at noen alltid skal være tilgjengelig.  Det er også noen oppgaver som kan være greie å fordele.  De siste par årene har noe av dette vært litt lett å drøye alt for lenge.  Jeg må innrømme at det hadde vært mye bedre hvis det hadde vært en eller to foreldre eller voksne spillere som var motivert for å ta i et tak som del av materialkomiteen.  Dette er hermed et ønske om at dere melder dere til tjeneste.

Drakter og profil-tøy

Vi er iferd med å få på plass nye avtaler om drakter og profil-tøy.  Det vil komme mer informasjon her om dette.

Her er oversikter over draktnummer:  Draktnummeroversikt Aldersbestemte lag

Det er for 2012/13 sesongen kjøpt inn drakter for G96, G97, G98, G99, G00 i år – disse klerne er til odel og eie, men likevel delvis sponset av klubben, det vil si at det er en egenanted på kr. 400,- pr spiller for 4 plagg.  I tillegg er det kjøpt inn bag og shooting med egenandel på kr. 300,-

For 2013/14 sesongen skal vi gjøre tilsvarende for G01.  Det er også anledning å kjøpe profiltøy, se denne infosiden.

Senior og junior lag bruker spillerdrakter med sponsor reklame, så disse er ikke til odel og eie, og man får ikke personlig navn på dem.

Baller

Vi har de siste årene stort sett kjøpt Molten GG baller for bruk i hall og kamp.  Unntaket har vært de aller minste størrelsene hvor noen andre balltyper har vært i bruk.  Lagene får ballnett og baller fra klubben, og det er litt opp til trener hvor mange baller man vil ha i et slikt ballnett.  I tillegg har mange spillere gode baller selv som man ønsker å bruke, og det er selvsagt helt greit.  Selv om nybegynnerballer er helt greie når man starter på basketskolen, så blir kvaliteten på ballene veldig viktig når ferdighetene blir bedre.  Man bør derfor kjøpe en god ball for bruk i hall, og en annen ball som tåler med røff behandling for bruk ute slik at inneballen ikke blir ødelagt av asfalt og grus.

Lag-kontakt og trenere bør koordinere hvordan ballnett med baller skal tas vare på.  BK sine baller skal merkes med MINERS på 2 sider i store bokstaver.  I tillegg skriver vi BK med mindre bokstaver og årstallet inneværende sesong avsluttes og et serienummer, f.eks. 13-33.  Det er fint om merkingen gjøres pent slik at klubbens baller ser bra ut og har en enhetlig utforming.

Generelt om utdelt eller lånt utstyr

Lag og trenere får utdelt utstyr vi regner med det er behov for.  Dette er slike ting som drakter, bager, baller, ballnett, førstehjelpsutstyr.  Trenere kan få noe tøy med BK profilering, samt utstyr som taktikktavler, og lignende.  Trenere oppfordres spesielt til å komme med ønsker, klubben kan f.eks. være med på å heve faglig kompetanse så innkjøp av bøker kan man dekke hvis det er fornuftige innkjøp.

Annet utstyr vi har eller kan kjøpe inn ønsker vi skal brukes så mye som mulig.  Det oppfordres derfor til å låne utstyr, også utover vanlig bruk i hallene under trening.  Ved behov for lån skal dette meldes til materialkomiteen før eller snarest mulig etter at utstyret blir lånt.

Det er greit å levere inn lånt eller utdelt utstyr man ikke skal bruke videre så fort som mulig og si ifra til materialkomiteen at dette er på plass igjen.  Svinn og annet behov for nytt utstyr meldes til materialkomiteen.

↓Last ned Materialkomiteens oppgaver (pdf)

Print Friendly