Materialkomiteen

Materialkomiteen består av:

Bjørn Roald 988 85 370 bjorn.roald@gmail.com

Det er heldigvis mange gode hjelpere som ikke er redd for å ta i et tak når det trengs.  Både etter oppfordring og på eget initiativ.  Det er flott og svært viktig for at ting skal holdes i orden.  Vi er også avhengige av at behov og ønsker meldes inn.  Det er bedre å spørre om for mye enn for lite da det er vanskelig å følge opp tilstand på utdelt materiell og eventuelle behov vi ikke tenker på.

Materialkomiteens oppgaver

  • Holde orden på lager i haller
  • Innkjøp av materiell
  • Utdeling og innsamling av materiell til spillere, trenere, dommere og andre med tillitsverv
  • Prioritering av innkjøp innenfor rammer gitt av styret og klubbens budsjett
  • Deltar sammen med andre i å ta frem løsninger for og beslutninger angående BK Miners profil
  • Div. andre materiell

Drakter og profil-tøy

Se denne infosiden.

Her er oversikt over draktnummer:  Draktnummeroversikt Aldersbestemte lag.

Senior og junior lag bruker spillerdrakter med sponsor reklame, så disse er ikke til odel og eie, og man får ikke personlig navn på dem.

Medisinkoffert

Medisinkoffert med riktig innhold deles ut til lagkontaktene/trenere ved sesongstart til alle lagene.  Medisinkoffert skal alltid  være med på treninger og kamper. Lagkontakt/Trener tar kontakt med materialkomiteen ved behov for å fylle på medisinkoffert.

Baller

Vi har de siste årene stort sett kjøpt Molten GG baller for bruk i hall og kamp.  Unntaket har vært de aller minste størrelsene hvor noen andre balltyper har vært i bruk.  Lagene får ballnett og baller fra klubben, og det er litt opp til trener hvor mange baller man vil ha i et slikt ballnett.  I tillegg har mange spillere gode baller selv som man ønsker å bruke, og det er selvsagt helt greit.  Selv om nybegynnerballer er helt greie når man starter på basketskolen, så blir kvaliteten på ballene veldig viktig når ferdighetene blir bedre.  Man bør derfor kjøpe en god ball for bruk i hall, og en annen ball som tåler med røff behandling for bruk ute slik at inneballen ikke blir ødelagt av asfalt og grus.

Lag-kontakt og trenere bør koordinere hvordan ballnett med baller skal tas vare på.  BK sine baller skal merkes med MINERS på 2 sider i store bokstaver.  I tillegg skriver vi BK med mindre bokstaver og årstallet inneværende sesong avsluttes og et serienummer, f.eks. 13-33.  Det er fint om merkingen gjøres pent slik at klubbens baller ser bra ut og har en enhetlig utforming.

Generelt om utdelt eller lånt utstyr

Lag og trenere får utdelt utstyr vi regner med det er behov for.  Dette er slike ting som drakter, bager, baller, ballnett, førstehjelpsutstyr.  Trenere kan få noe tøy med BK profilering, samt utstyr som taktikktavler, og lignende.  Trenere oppfordres spesielt til å komme med ønsker, klubben kan f.eks. være med på å heve faglig kompetanse så innkjøp av bøker kan man dekke hvis det er fornuftige innkjøp.

Annet utstyr vi har eller kan kjøpe inn ønsker vi skal brukes så mye som mulig.  Det oppfordres derfor til å låne utstyr, også utover vanlig bruk i hallene under trening.  Ved behov for lån skal dette meldes til materialkomiteen før eller snarest mulig etter at utstyret blir lånt.

Lånt eller utdelt utstyr man ikke skal bruke videre bør leveres tilbake så fort som mulig og si ifra  at dette er på plass igjen.  Svinn og annet behov for nytt utstyr meldes til materialkomiteen.

Til nyheter fra Materialkomiteen >>

↓Last ned Materialkomiteens oppgaver (pdf)

Print Friendly