Hallansvar

Fordeling av hallansvar

Hallansvar fordeles på lagene via lagkontaktene. Lagkontaktene fordeler dette videre til medlemmer. Lenken til Hallansvarsliste finnes på høyresiden av startsiden.

Jobb-beskrivelse – Hallansvarlig

 1. Servering under kamperFra sesongen  2007/2008  har styret bestemt at det skal våre obligatorisk med servering på alle hjemmekampene. Vi har alltid besøk av langveisfarende, og de må få et tilbud om noe å spise.Serveringen må forberedes i god tid i uken før kamphelgen. Ansvarlige for serveringen må plukkes ut, innkjøp planlegges og gjennomføres og nødvendige forberedelser med baking, smøring etc.gjennomføres. Alle utgifter og inntekter gør direkte til og fra lagkassen til det laget som har hallansvaret. Alternativt kan laget gjøre avtale med et annet lag om å forestå serveringen.Følgende varer bør tilbys:
  • Kaffe typisk pris: kr.10,- pr. kopp
  • Brus typisk pris: kr.15,- pr. ½ liters flaske
  • Kake typisk pris: kr.10,- pr. bit.
  • Baguetter typisk pris: kr.20,- pr. stk.
  • Frukt typisk pris: kr.10,- pr. beger
  Ved innkjøp av frukt får man refundert 40% av innkjøpskostnadene ved å sende inn en oppgave over innkjøpet til Bama. Skjema for utfylling ligger på følgende link: http://www.bama.no/dav/b5670759c0.xls. Frukten kan deles opp og legges i beger som fåes ved henvendelse til hallkoordinator – TBD Serveringsstedene er som følger:
  Idrettshallen: Enten inne på tribunen eller i kafeen i 2. etasje.
  Kongsberghallen: Kiosken i adkomsthallen
  Skrimhallen: Kiosken i adkomsthallen
 2. Hente nøkler senest fredag før kamp  for kamper i Skrimhallen og Kongsberghallen:For kamper i Idrettshallen og Skrimhallen befinner sekretariatkassene seg i BK Basket sin bod under tribunen. Boden er låst med hengelås. Nøkkel tidtakerbord og klokke fåes ved henvendelse til vakta i hallen. Nøkkel til kafeen i 2. etasje fåes ved henvendelse til vakta.Nøkler til Skrimhallen fåes hos hos vakta i Idrettshallen.For kamper i Kongsberghallen står det sekretariatkasse i BK Basket sin bod i ballhallen. Nøkkel til kiosk i Kongsberghallen må hentes på kontoret i Kongsberghallen før kl.1600 fredag før kampdag.Presisering nøkler for Skrimhallen:Adgangskort benyttes for å låse opp ytterdør. Dra kortet med magnetstripe. Deretter, benytt største nøkkel til å vri om på grå boks rett på innersiden av døren. Her skal det vris fra 0 til I. Benytt deretter den store nøkkelen til å låse opp garderober, inn til hall, kafeteria. På knippet finnes også nøkkel til å senke kurver og evt. heise opp skillevegg. Panel for dette finnes rett på innersiden av døra til kamparenaen, på venstre side. Her er også lysbrytere.
 3. Møte/låse opp senest 40 minutter før FØRSTE kamp.
 4. Rigge til nødvendig utstyr i hallen før kamp:
  • Sekretariatbord
  • Klokke-konsoll
  • 24 sekunders klokke (For alle kamper fra og med junior menn og junior damer)
  • Feilanvisere, lagfeilanvisere (fra BK-Baskets kasse)
  • Kampskjemaer å fylle ut headinig med lag og kampnummer
  • Finne fram lagoppstillingsskjemaer (fra BK-Basket kasse)
  • Benker til lagene
  • Mopp
  • Henge opp merking til garderober og merke garderobedørene (fra BK-Basket kasse)
  • Henge opp seil (Sparebank1, KONGSBERG, Kongsberg Electronics).
  Merknader:
  Idrettshallen: Bord og klokke-konsoll fås ved henvendelse til hallbetjeningen. Benker står i utstyrsrommet bak sekretariatet. Mopp fåes ved henvendelse til hallbetjeningen.
  Kongsberghallen: står bord og stoler i «garasje» lengst vekk fra inngangsdøren.
  Skrimhallen: Bord finnes i garasje på østre langvegg i hallen, klokke-konsoll finnes i skap der lydutstyret også er, midt på vestre langside inne i hallen. Skapet har hengelås, nøkkel på knippe. Her må også målet i nordenden fjernes og flyttes inn mot sideveggen.
 5. Sjekke at dommerne er ankommet.Dommerne skal møte senest 15 minutter før kampstart. Hvis det ikke er kommet dommere til kampen, forsøk først å få noen som er til stede i hallen til å dømme. Dersom dette ikke lykkes, kontakt klubbens dommerkontakt.Fra kampreglement:Hvis ikke autoriserte, nøytrale dommere kan skaffes, skal lagkapteinene underrettes før kampen, og eventuelt godkjenne andre løsninger. Det er hjemmelagets plikt å undersøke hvilke dommere som møter, og eventuelt ta initiativ til at andre løsninger forsøkes.Dommerkontakt i BK-MINERS er: TBD
 6. Sjekke at oppsatt sekretariat er møtt (senest 15 minutter før kampstart). Hvis ikke, forsøk å få noen som er tilstede i hallen til å sitte. Lykkes ikke dette må noen av spillerne fra klubbens spillende lag sitte, ta dette opp med trener.
 7. Sørge for at kampene starter til rett tid.
 8. Etter hver kamp skal hallansvarlig påse at kamprapport (kampskjema) fordeles som følger:
  • Rød del til vinnende lag
  • Gul del til tapende lag
  • Hvit del tas vare på til endt kampdag (se nedenfor)
 9. Være «alt mulig» person under kampene.
 10. Betale dommerne for all kamper som BK er ansvarlig for. Husk «Kvittering for dommerhonorar», som du vil finne  i sekretariat kasse i hallene men som kan også lastes ned HER. Hallansvarlig legger ut for dommerhonorarer med penger fra egen lagkasse. Hallansvarlig vil få refundert utlegget for dommerhonorarer ved å sende kopi av «Kvittering for dommerhonorar» sammen med lagets kontonummer til Jan Tore Gjendem, jan.tore.gjendem@gmail.com. Merknader: Dommere som ikke kan forvise dommerkort, har kun krav på honorar tilsvarende «aspirantdommer». Dommere som ikke går reglementert antrukket, dvs., svart dressbukse og grå dommerskjorte, skal ha 50 kroner mindre per kamp. NB! Her er vi dog lempelige overfor aspirantdommere.Alle dommere uansett grad får 50 % tillegg til vanlig honorar hvis de må dømme alene. 50 % tillegget gjelder i alle klasser, også mini. Regelen gjelder derimot ikke ved walk-over (W.O.). På grunn av trekninger av lag kan dommere oppleve at kamper utgår og det blir «hull» i kampoppsettet. Dersom beskjed om dette ikke gis innen 48 timer før kampstart har dommerne krav på honorar for den utgåtte kampen. Dette betales direkte av kretsen etter rapport fra dommer. Se eget skjemaet «SKJEMA FOR DOMMEROPPMØTE OG W.O. KAMPER» fra NBBF Region Øst, som du vil finne i sekretariat kasse men som kan også lastes ned HER. ↓Last ned «Kvittering for dommerhonorar«. ↓Last ned «Skjema for dommeroppmøte og w.o. kamper» fra NBBF Region Øst.
 11. Rydde opp alt utstyr etter kampene og låse skapene. Skrimhallen:Husk å sette håndballmål i nordenden på plass og å vri nøkkelen i grå boks rett på innersiden av utgangsdøra tilbake mot 0 slik at et klikk høres. Sjekk at døra er låst fra utsiden før dere drar.
 12. For Idrettshallen: Fylle ut og returnere hall-leie skjema som fås av betjeningen
 13. Umiddelbart etter endt kampdag skal resultatene innrapporteres samme dag som kampene er spilt. Resultatrapportering RØN Login: http://nbbf.baskethotel.com/login/ Last ned brukerveiledning
  Brukernavn BK
  Passord bk

  Akkurat nå finner dere kampnumrene på følgende måte:

  • Gå til basket.no – Serier forside
  • Velg region
  • Velg serie
  • Etter at siden for valgt serie kommer opp velg «Kamper» i menyen på venstre side
  • Da kommer kampsiden for valgt serie fram som inneholder kampnumrene

  Dette er litt vanskelig å finne fram akkurat nå, men det jobbes med en forenklet widget somvil implementeres direkte på hver region sin side.

  SMS funksjonen fungerer som følger:

  Man må ha kampresultat og kampnummer klart.

  • Send melding til 2252
  • Koden er NBBF
  • Etter et mellomrom skriv kampnummer
  • Deretter mellomrom og resultat skrevet som 99-100
  Eks: NBBF<mellomrom>2116101001<mellomrom> 99-110 NB! Man kan kun legge inn et og et resultat pr. melding Man får også kun en sjanse. Skriver man feil resultat må korrekt resultat legges inn av administrasjonen. Kommer ikke resultatet opp i løpet av et par minutter på nettsiden bør melding sendes inn til administrasjonen eller en annen løsning dere finner best. Man kan også legge inn resultat via BH direkte. Bruker får ikke noe melding tilbake om resultatet.
  Brukernavn BK
  Passord bk
 14. Etter endt kampdag skal hallansvarlig påse at de hvite kampskjemaene blir sendt til klubbens hallkoordinator:TBD
 15. Returner alle lånte nøkler til vakta i Idrettshallen.
Print Friendly

Legg igjen en kommentar

Du må være logget inn for å kunne skrive kommentarer.