For å finne treningstider, så velger du det aktuelle laget under menyvalget YNGRE LAG. På hvert lags underside vil det stå treningstid og -sted.